Kim Dung Truyện
Võ đài Quay lại

Võ Đài

1. Võ đài là cơ chế xếp hạng, hạng càng cao thưởng hàng ngày càng tốt.

2. Võ đài kết toán thưởng 22 giờ, TOP10 gia nhập Chiến Thần Điện, trở thành Võ Thần có thể nhận thêm phần thưởng.

3. Tiến hành thi đấu nhận ngay Uy Danh, chiến thắng nhận càng nhiều Uy Danh.

4. Uy danh có thể đổi thưởng tại Tiệm thi đấu, ví dụ Thẻ EXP, Thiên Phú Thạch và Truyền Thụ Thạch.