Kim Dung Truyện
Chiêu mộ đồng đội Quay lại

Chiêu mộ đồng đội

1. Sự chênh lệch tối đa giữa đồng đội ở kỹ năng và cấp sao.

2. Cấp sao tướng càng cao, thuộc tính sau thăng cấp càng lớn.

3. Lần đầu nhận Đồng Đội Vàng, có thể kích hoạt Thần Viện tăng thuộc tính.

4. Kích hoạt tiền quân Thần Viện tăng thủ và HP, kích hoạt trung quân Thần Viện tăng Công, kích hoạt hậu quân Thần Viện tăng tốc độ.

5. Khi thiếu đồng đội, có thể qua mua Hồn Phách tại Tiệm Hồn Phách, khi Hồn Phách một tướng đạt 30 mảnh, có thể đổi đồng đội đó.

6. Hàng ngày có thể rút đạo cụ, Thăng cấp VIP có thể tăng số lần rút đạo cụ.