Kim Dung Truyện
Bí cảnh Quay lại

Bí Cảnh

1. Cấp 21 bắt đầu, theo cấp mở dần Bí Cảnh, nhận được nhiều tài nguyên.

2. Mỗi hoạt động có 5 tốp địch, khiêu chiến độ khó càng cao, thưởng càng tốt.

3. Mỗi tốp địch đều có 1 đoàn đội, nếu gặp đoàn đội độ khó cao, có thể dùng 10 Xu làm mới.

4. Khi khiêu chiến cá nhân thất bại, có thể khiêu chiến lại đến khi thành công.