Kim Dung Truyện
Trảm ma Quay lại

Trảm Ma

1.Người chơi trảm sát ma hóa đồng đội, có thể nhận mảnh Võ Hồn tương ứng, mảnh có thể dùng hợp thành Võ Hồn.

2.Mỗi lần trảm ma thành công tiêu hao 1 lượt, trảm ma thất bại không trừ lượt.

3.Mỗi ngày có thể trảm ma 15 lần.

4.Ma hóa đồng đội cách 20 phút làm mới 1 lần.

 

Tổ Đội Trảm Ma

1.Chỉ đội trưởng có thể khởi động chiến đấu, có thể mời người khác tham gia tổ đội trảm ma.

2.Trảm ma thắng lợi, tất cả đội viên đều nhận thưởng.

3.Khi 2 người tổ đội, cần thắng 1 trận trở lên mới tính trảm ma thành công.

4.Khi 3 người tổ đội, cần thắng 2 trận trở lên mới tính trảm ma thành công.