Kim Dung Truyện
Bang hội Quay lại

Tạo Bang Hội

1.Người chơi đạt cấp 23 mới có thể tạo bang.

2.Cần Tiêu 20 Xu và đạt VIP 1 để tạo được bang hội.

3.Bang hội chia thành 2 phe: Tụ Hiền Trang và Ma Giáo.

 

Kỹ Thuật Bang

1.Thăng cấp lầu  kỹ thuật bang để có thể học kỹ năng.

2.Học kỹ năng sẽ gia tăng thuộc tính tương ứng.

 

Cống hiến Bang Hội

1.Quyên góp Xu hoặc làm nhiệm vụ bang có thể tăng kinh nghiệm bang.

2.Tổng cống hiến trong bang có thể thăng Kỹ Thuật Bang, Lầu Nhiệm Vụ, Cửa Tiệm Bang.

3.Mỗi ngày có thể có thể nhận quỹ bang và quyên góp quỹ bang để nhận cống hiến.

4.Mỗi ngày có thể chọn để cầu khấn, cầu khấn càng cao thì nhận càng nhiều cống hiến.

5.Có thể xem thông tin bang khác, tìm hiểu bang và thông tin người chơi khác.

 

Nhiệm Vụ Bang Hội

1.Nhiệm vụ bang chia thành 5 phẩm chất là trắng, lục, lam, tím, vàng.

2.Nhiệm vụ bang phẩm chất càng cao thưởng cống hiến càng lớn.

3.Nhiệm vụ bang chỉ cần nhận, treo máy theo số phút là có thể hoàn thành.

4.Tiêu Xu có thể hoàn thành ngay.

5.Mỗi ngày nhận 10 lần nhiệm vụ bang, cấp Lầu Nhiệm Vụ Bang càng cao, cống hiến nhận càng nhiều.

 

Bang chiến

1.Bang đạt cấp 5 có thể tham gia bang chiến

2.Có 3 thành có thể chiếm lĩnh, nhận thưởng khác nhau

3.Vào 20:00 – 20:30 ngày thứ 3, 5, 7 mở bang chiến. Trong thời gian trên nếu bên công thành chưa công phá được thành sẽ thất bại, bên thủ thành giành thắng lợi và ngược lại.

4.Công thành nhận EXP, Bạc và chiến công, sau khi chiến thắng, Bang có tổng chiến công cao nhất sẽ chiếm được thành.

5.Trong thời gian bang chiến không thể thoát hoặc giải tán bang.

6.Bang chiến tham gia tấn công nhận được chiến công, tấn công mục tiêu khác nhau, chiến công nhận được khác nhau.

7.Chiến công nhận được có thể đổi đạo cụ tại Tiệm Chiến Công

 

Boss Bang
1.Bang hàng ngày có thể triệu hoán 1 BOSS bang, do bang chủ, phó bang hoặc VIP10 trở lên triệu hoán.

2.VIP10 triệu hoán BOSS HP tăng 20%,VIP12  triệu hoán BOSS HP tăng 50%.

3.Mỗi người chơi có thể tham gia BOSS bang mỗi ngày 1 lần.

4.Bang cấp càng cao, HP BOSS càng lớn.

5.Cá nhân tạo sát thương BOSS quá 25%, sau đó mỗi lần tấn công, thưởng nhận càng giảm.