Kim Dung Truyện
Luyện hóa Quay lại

Luyện Hóa

1. Đồng đội tím trở lên có thể luyện hóa thành Thần Tướng Lệnh, thăng đơn và Truyền Thụ Thạch, đồng đội phẩm chất càng cao, luyện hóa càng lớn.

2. Có thể chọn luyện hóa hàng loạt, chọn lấy 6 đồng đội để luyện hóa.

3. Khi thiếu đồng đội, có thể nhận qua chiêu mộ hoặc Võ Hồn đổi đồng đội.