Kim Dung Truyện
Khiêu chiến thần tướng Quay lại

Khiêu Chiến Thần Tướng

1. Khiêu chiến Thần Tướng mỗi chương có 30 Thần Tướng, chia thành 6 bảng, mỗi bảng có 5 Thần Tướng.

2. Sau khi khiêu chiến thành công 1 bảng Thần Tướng sẽ nhận thưởng theo cấp sao.

3. Khiêu chiến thành công 6 bảng  Thần Tướng, có thể thông quan chương.

4. Tích lũy cấp sao khiêu chiến có thể nhận thưởng cấp sao.

5. Khi khiêu chiến mỗi bảng Thần Tướng, mỗi Thần Tướng sẽ sinh ra cấp sao ngẫu nhiên, có thể dùng Xu làm mới cấp sao.

6. Mỗi ngày miễn phí khiêu chiến 3 lần, thất bại có thể tiếp tục khiêu chiên, khiêu chiến Thần Tướng cấp sao càng cao, thưởng càng phong phú.

7. Thăng cấp VIP có thể tăng số lần làm mới hàng ngày.