Kim Dung Truyện
Trận hình Quay lại

Trận Hình

1. Nhân vật đạt cấp 12 có thể xuất chiến 4 đồng đội, cấp 15 có thể xuất chiến 5 đồng đội.

2. Mỗi vị trí trận đều tăng thuộc tính tương ứng, tiền quân tăng HP và thủ, nhưng giảm mạnh công.

3. Trung quân tăng 15% công cho đồng đội xuất chiến.

4. Hậu quân tăng 5% tốc độ cho đồng đội xuất chiến.

 

Kết Hợp

1. Kết hợp chia thành đồng đội kết hợp và trang bị kết hợp.

2. Đồng đội có tối đa có 3 tướng hợp, đồng đội cần xuất chiến có thể kích hoạt ràng buộc, tăng thuộc tính Công, Thủ, HP của đồng đội.

3. Đồng đội tuy không tham gia chiến đấu, nhưng kết hợp với đồng đội xuất chiến, kích hoạt tướng hợp; Bắt đầu từ cấp 25, lần lượt mở vị trí đồng đội trợ chiến, tối đa mở đến 8.

4. Đồng đội từ 4 sao trở lên, đều có thể kích hoạt trang bị ràng buộc, kích hoạt trang bị ràng buộc sẽ tăng Công, Thủ, tốc độ, HP.

5.(Nhân) là trang bị của nhân vật chính, chỉ nhân vật đeo mới tăng thuộc tính.