Kim Dung Truyện
Boss thế giới Quay lại

BOSS thế giới

1. BOSS thế giới mở 21:00-21:30 hàng ngày.

2. Cấp BOSS ban đầu là 1, nếu BOSS trong 10 phút bị kích sát, sang ngày thứ 2 sẽ tăng 1 cấp

3. Khiêu chiến BOSS thế giới có thể mua hỗ trợ để tăng Công và Bạo.

4. Cá nhân tạo sát thương BOSS thế giới quá 10%, sau đó mỗi lần tấn công, thưởng sẽ giảm mạnh.

5. Ngoài ra, người kích sát BOSS có thể nhận nhiều Bạc.

6.VIP3 trở lên có thể tiêu 20 Xu tự động tham gia BOSS thế giới, hoạt động kết thúc thì trừ Xu và phát thưởng. Chỉ nhận EXP và Bạc(Chiến lực càng cao, nhận thưởng càng lớn), không thể nhận thưởng xếp hạng và thưởng kích sát.

7. BOSS thế giới và hình tượng sẽ quyết định theo tên và hình tượng người kích sát lần trước.