Kim Dung Truyện
Chinh chiến phụ bản Quay lại

Phụ Bản Thường

1. Lần đầu thông quan phụ bản nhận Tướng Hồn.

2. Mỗi cửa đều có tỷ lệ đánh rơi Thẻ EXP đồng đội.

3. Boss mỗi chương có tỷ lệ rơi ngân phiếu.

4. Rương thông quan có thưởng: Ngân phiếu, Xu, Tướng Hồn Đơn.

5. Số sao thông quan mỗi chương đạt 15 sao, 30 sao, 45 sao, nhận rương thông quan.

6. Rương thông quan thưởng cực kì phong phú, nhanh thông quan có thể bổ sung tăng chiến lực.

 

Phụ Bản Tinh Anh

1. Mỗi chương phụ bản có 5 tiết, mỗi tiết mỗi ngày có thể thông quan 10 lần.

2. Lần đầu thông quan nhận Tướng Hồn.

3. Mỗi cửa đều có tỷ lệ rơi Thẻ EXP, mảnh trang bị.

4. Rương thông quan phụ bản tinh anh thưởng phong phú, nhận Xu, Thẻ EXP, trang bị cực phẩm 

5. Mỗi lần khiêu chiến cần tốn 10 Thể Lực, EXP khiêu chiến nhiều hơn phụ bản cốt truyện.